marketing@dmcsrbija.com              060 1 888 947

izrada sajta

Šta podrazumeva...

Pod održavanjem sajta se podrazumeva prvenstveno ažuriranje sajta novim sadržajem, koje može biti dogovoreno na mesečnom nivou ili po potrebi. Uz održavanje sajta se podrazumeva vođenje računa o tome da vaš sajt ispravno funkcioniše i da stalno bude dostupan na internetu bez prekida uz stalni bekap fajlova sajta.

Održavanje web sajta ažuriranjem sadržaja izuzetno je bitno kako bi vaš sajt bio što bolje rangiran u rezultatima pretrage pretraživača (eng. search engine results page, SERP). Najvažniji faktor koji Google i ostali pretraživači cene jeste redovno ažuriranje sajta unikatnim i kvalitetnim sadržajem. Pored toga potrebno je da sajt bude usklađen sa svim aktuelnim web standardima, kako biste održali korak sa konkurencijom.

Razlika između održavanja web sajta i ažuriranje sadržaja sajta

Održavanje web sajta obuhvata funkcionalno održavanje i administriranje, to jest, zadatke koje uspešno može da obavlja samo stručnjak. Održavanje sajta može da obuhvati i ažuriranje sadržaja sajta prema dogovoru.

Ažuriranje sadržaja sajta je bavljenje samim sadržajem sajta i obuhvata osvežavanje (izmene i dopune) sadržaja sajta, uklanjane postojećeg i postavljanje novog sadržaja i slično!

Osvežavanje sadržaja sajta je svakodnevna potreba. Na taj način vlasnik unapredjuje svoje prisustvo na webu i jača upotrebljivost sajta za sebe i sve korisnike. Nestručno održavanje sajta proizvodi nepotrebne probleme i troškove. Jedino profesionalno održavan web sajt može da bude u svakom trenutku funkcionalan i ISPLATIV.

sitting girl

Starter
30EUR
mesečno/2 radna sata
 • Nadgledanje sigurnosti sistema
 • Dnevni i nedeljni backup
 • Data Recovery & Restore
 • Update sistema
 • Mesečni izveštaj posećenosti sajta
 • Nadgledanje i upravljanje hostingom
 • Izveštaj marketing kampanje
 • SE Optimizacija za pretraživače
 • Nedeljni izveštaj o posećenosti sajta
 • Prioritetna tehnička podrška
 • Newsletters
 • Dodavanje dinamičkih stranica
 • Dodavanje statičkih stranica - 1
 • Izmena sadržaja - 3 stranice
 • Godišnji redizajn
 • Popust na redovne cene usluga
 • Vreme reagovanja - do 3 dana
Advance
50EUR
mesečno/6 radnih sati
 • Nadgledanje sigurnosti sistema
 • Dnevni i nedeljni backup
 • Data Recovery & Restore
 • Update sistema
 • Mesečni izveštaj posećenosti sajta
 • Nadgledanje i upravljanje hostingom
 • Izveštaj marketing kampanje
 • SE Optimizacija za pretraživače
 • Nedeljni izveštaj o posećenosti sajta
 • Prioritetna tehnička podrška
 • Newsletters - 1
 • Dodavanje dinamičkih stranica
 • Dodavanje statičkih stranica - 3
 • Izmena sadržaja - do 4 stranice
 • Godišnji redizajn
 • Popust na redovne cene usluga
 • Vreme reagovanja - do 2 dana
Business
100EUR
mesečno/12 radnih sati
 • Nadgledanje sigurnosti sistema
 • Dnevni i nedeljni backup
 • Data Recovery & Restore
 • Update sistema
 • Mesečni izveštaj posećenosti sajta
 • Nadgledanje i upravljanje hostingom
 • Izveštaj marketing kampanje
 • SE Optimizacija za pretraživače
 • Nedeljni izveštaj o posećenosti sajta
 • Prioritetna tehnička podrška
 • Newsletters - 3
 • Dodavanje dinamičkih stranica - 1
 • Dodavanje statičkih stranica - 6
 • Izmena sadržaja - do 8 stranica
 • Godišnji redizajn
 • Popust na redovne cene usluga 10%
 • Vreme reagovanja - do 1 dan
Premium
350EUR
mesečno/30 radnih sati
 • Nadgledanje sigurnosti sistema
 • Dnevni i nedeljni backup
 • Data Recovery & Restore
 • Update sistema
 • Mesečni izveštaj posećenosti sajta
 • Nadgledanje i upravljanje hostingom
 • Izveštaj marketing kampanje
 • SE Optimizacija za pretraživače
 • Nedeljni izveštaj o posećenosti sajta
 • Prioritetna tehnička podrška
 • Newsletters - 4
 • Dodavanje dinamičkih stranica - 5
 • Dodavanje statičkih stranica - 15
 • Izmena sadržaja - do 30 stranica
 • Godišnji redizajn
 • Popust na redovne cene usluga 20%
 • Vreme reagovanja - istog dana

Digital Media Centar 2021.©  DMC Logo no text